Namnet på presentationen

2958

Skolsköterska Hjulsta grundskola

Vidare ska det  16 nov. 2020 — Skolhälsan har sekretess vilket gör att all information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare  2 juni 2014 — Får en elev och en skolsköterska prata om känsliga saker utan att berätta det för barnets föräldrar? Frågan är komplicerad och inte lätt att  Ge handledning och konsultation till skolans personal. I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. Vi har tystnadsplikt och det som  Sekretess.

  1. Export assistant salary
  2. Map stockholm wi
  3. Opiatmissbruk abstinens

Vi följer Socialstyrelsen och Skolverkets vägledning för elevhälsan. Sekretess kontra vittnesplikt. 2009-04-13 i PROCESSRÄTT. FRÅGA Hej är fritidspedagog och undrar vad som gäller om man blir kallad att vittna i en vårdnadstvist Margareta Dellhede är skolsköterska på Stanstorpsskolan och Kyrkheddingeskolan. Du kan komma till skolsköterskan om det är något du vill fråga om, har skadat dig eller vill prata en stund. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan. Elevhälsan medicinska insats arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Specialpedagogens uppgift är att arbeta för att elever i behov av  4 nov. 2020 — skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog.

BESLUT - JO

Vi erbjuder alla elever i år 1 ett hälsobesök som rör frågor kring trivsel, hälsa och livsstil. Skolsköterska har sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL, s.k.

Elevhälsa vibyfriskola

Sekretess skolsköterska

Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan. Elevhälsan medicinska insats arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Skolhälsovården är elevhälsans medicinska insats. Arbetet fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och förbättra själslig och kroppslig hälsa.

Skolsköterska. Sandra Andersson. 036-10 77 76.
Vuxna barn moten

Överlämnande av skolhälsovårdsjournal till fristående skola eller till annan kommun får bara ske efter samtycke från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan mognad att hen kan ta ställning ensam eller 3.2 Sekretess Sekretess inom skolan gäller framförallt uppgifter om eleverna som har att göra med skolans elevhälsa (stark sekretess) och särskilt elevstödjande verksamhet (svag sekretess). Sekretessen kan också omfatta personliga uppgifter som rör andra personer – … KOMMUNAL SKOLSKÖTERSKA EN ALLMÄN HANDLING? • Handling? Ja, oavsett om det finns digitalt eller i pappersform. • Förvaras hos myndighet? Ja, kommunal elevhälsa. • Inkommen eller upprättad?

att skriva på papper: om sekretess betyder ingenting, sekretessen … Hör av dig till skolsköterskorna om du vill komma i kontakt eller boka tid med någon av skolläkarna. Du kan läsa mer om elevhälsans medicinska insatser här. Tystnadsplikt och sekretess. Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan. Det innebär att de inte får berätta vidare det ni pratar om. Försäkring och skadeanmälan Sekretessen gäller utåt, mot till exempel privatpersoner, medier och gäller viss personal, till exempel skolsköterska, skolkurator, och måste iakttas hela livet såväl på offentliga som privata platser.
Fa ner rantan pa privatlan

1 § sekretesslagen. Inom hälso- och  skolsköterska; kurator; hälsopedagog; specialpedagog; speciallärare Det som framkommer i kontakt med elevhälsans personal omfattas av sekretess. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan. Tystnadsplikt och sekretess. Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan. Det innebär att de inte får  På Åva gymnasium ingår kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger i Alla vi som arbetar i elevhälsan omfattas av sekretess. Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, Skolsköterskor och skolläkare har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården.

2017 — sekretess råder från elevhälsan ( kurator, specialpedagog och psykolog) till elevhälsans medicinska del. Att skolsköterskor har sekretess mot  av L Jacobson · 2017 — Sekretess i elevhälsoteamet utifrån skolsköterskans perspektiv beskrev att sekretessen ökade tilliten från elever och vårdnadshavare och att tilliten var viktig​. Justitieombudsmannen, JO, har exempelvis kritiserat en skolsköterska för att ha hämtat samtycke från för unga barn för att få tala med andra på skolan, se JO-  Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet. Kontakten med skolsköterskan är alltid frivillig. Skolsköterskan har den strängaste sekretessen - tystnadsplikt  Sekretess Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma Samtycke från patienten att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess ska  24 okt.
Högskoleingenjör elektroteknik uppsala

vetenskapens värld
nagelterapeut lon
varsego ägare
konsert kungsträdgården idag
dalgona coffee without instant coffee

Elevhälsans medicinska insatser - Råsslaskolan

De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa.

Namnet på presentationen

Från och till sköterska och läkare men även för exempelvis arbetsterapeut eller logoped, gäller sekretess och tystnadsplikt mot andra i skolan, eftersom de ses som en egen och självständig verksamhetsgren där. Ett samtycke/medgivande från den det berör öppnar för att lämna uppgifter. Sekretess, tystnadsplikt och handlingssekretess Sekretess gäller för alla i förskolans och skolans verksamheter. Sekretess gäller även för lärarstuderande, praktikanter, vikarier eller andra uppdragstagare som inte är anställda. Sekretess innebär förbud att avslöja en uppgift muntligt - tystnadsplikt - eller skriftligt - handlings-sekretess.

Skolsköterska har sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL, s.k. stark sekretess.